Zuidkamp

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Het kamp, gelegen bij de samenkomst van de Vargershuizenweg, de Oostermatenstraat en de De Braakweg.

Geschiedenis

Aan dit kamp ligt geen raadsbesluit ten grondslag, daar het binnen het terrein van de Vliegbasis Twente is gelegen (militair terrein).