Zwikslaan

Toelichting

Naar het buitengoed "Het Zwik"

Beschrijving

Van de Hengelosestraat z.w.-waarts tot de Cort van der Lindenlaan.

Geschiedenis

Naar het hier vroeger gelegen buitengoed "Het Zwik". Na de bebouwing in 1918 wordt deze buurt met die naam aangeduid, ofschoon zij volgens de per 1 januari 1981 tot stand gekomen nieuwe wijk- en buurtindeling eigenlijk deel uitmaakt van de buurt Tubantia Toekomst (27 april 1899 voormalig Enschede, omschrijving is gewijzigd bij besluit van 13 februari 1919). De bij besluit van 27 april 1899 vastgestelde omschrijving luidde: "Van de Hengelosestraat w.-waarts tot de Goolkatenweg". Bij besluit van 14 augustus 1889 werd hiervoor de naam "Zwiksteeg" vastgesteld, een nog oudere benaming was "Weg door Zwiksbos".