Hasmanlanden

Toelichting

Oude erve in Twente, vroeger genaamd: Harking.

Beschrijving

Ten zuiden van de Broekheurnering, ten zuidwesten van Het Stroink en ten westen van de Holtwiklanden.

Geschiedenis

Ontleend aan het door drs. A.L. Hulshoff uitgegeven Schattingsregister van Twente van 1475, waarin dit oude Twentse erve, vroeger "Harking" geheten, wordt genoemd (4 april 1978).