Ariënsplein

Toelichting

Nederlands grootste admiraal 1607 - 1676.

Beschrijving

Het plein tussen de Van Galenstraat, Ripperdastraat, Bisschopstraat en De Ruyterlaan.

Geschiedenis

Naar Mgr. Dr. Alphonse Marie August Joseph Ariëns, Ned. r.k. geestelijke en sociaal voorman, geboren 26 april 1860 te Utrecht, overleden 7 augustus 1928 te Amersfoort. Heeft van 1886-1901 als kapelaan te Enschede veel gedaan voor de ontwikkeling der arbeidersklasse en pionierswerk verricht op het gebied der vakorganisatie: 1889 opr. R.K. Werkliedenver. en 1890 id. R.K. Twentse Fabrieksarbeidersbond. Het op dit plein in 1934 opgerichte Ariënsmonument houdt de herinnering aan zijn sociaal-culturele bewogenheid levendig (7 augustus 1979). Dit plein was een gedeelte van de Bisschopstraat en de Ripperdastraat, aldus vastgesteld bij besluit van 19 februari 1907. Bij besluit van 29 mei 1936 vastgesteld als "De Ruyterplein".