Vrielinklanden

Toelichting

Oude erve in Twente, vroeger genaamd Vriling.

Beschrijving

Van de Zuid Esmarkerrondweg in n.-richting, dan in n.w. richting tot de Vlierstraat met 3 zijtakken in w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Ontleend aan het door drs. A.L. Hulshoff uitgegeven Schattingsregister van Twente van 1475, waarin dit oude Twentse erve, vroeger "Vrilling" geheten, wordt genoemd (4 april 1978).