Weggelhorstweg

Toelichting

Naar Berend Jan Weggelhorst Schoolmeester aan de Walmink of Weggelhorstschool van 1839 - 1891.

Beschrijving

Van de Kuipersdijk o.-waarts tot het hoofdsportterrein van het Sportpark Diekman.

Geschiedenis

Naar Berend Jan Weggelhorst, geboren 27 maart 1817 te Laren, overleden 11 september 1902 te Lonneker. Hij was van 1 april 1839 tot 1 juli 1891 hoofd van de 2e Esmarkeschool ook wel de "Walmink" of Weggelhorstschool" geheten, die gelegen was aan de tegenwoordige Kuipersdijk-hoek Getfertsingel. Voordien stond de school nabij het reeds verdwenen erve "Het Walmink" aan de Knalhutteweg (29 mei 1936, gewijzigd 4 april 1955). De bij besluit van 29 mei 1936 vastgestelde omschrijving luidde: van de Kuipersdijk o.-waarts tot de Hendrik Smeltweg".