Hofdijk

Toelichting

Oude benaming, ontleend aan het Hof te Boekelo.

Beschrijving

Van de Zwartevenneweg eerst w.-waarts, daarna n.o.-waarts tot de Tienbunderweg.

Geschiedenis

Oude benaming voor de weg naar "Het Hof te Boekelo" ( 29 mei 1936, gewijzigd 2 november 1976).