Hoog en droog

Toelichting

Ontleend aan het hoogst gelegen gedeelte der stad.

Beschrijving

Van de Lipperkerkstraat in N.-richting tot de Hoge Bothofstraat.

Geschiedenis

Het hoogst gelegen gedeelte van de stad, waar de watertoren staat (27 april 1899 voormalig Enschede, gewijzigd B/W 5 oktober 1982).