Lonnekerveldweg

Toelichting

Naar het Lonnekerveld.

Beschrijving

Van de Vargershuizenweg/Vergertsveldweg eerst in n.-richting daarna in n.o.-richting doodlopend. Gewijzigde situatie in verband met aanleg fietspad.

Geschiedenis

Naar "Het Lonnekerveld", waardoor deze weg loopt (29 mei 1936, gewijzigd 19 december 1955). De omschrijving vastgesteld bij besluit van 29 mei 1936 luidde: "van de Weerseloseweg n.o.-waarts tot de Oude Deventerweg".