Nieuwlustpark

Toelichting

Naar het buitenverblijf "Nieuwlust" dat zich hier bevond.

Beschrijving

Het park gelegen ten westen van de Kievitstraat.

Geschiedenis

Naar het buitenverblijf Nieuwlust dat zich hier bevond. Dit park is bij besluit van de raad van voormalig Enschede d.d. 19 april 1927 door de gemeente aangekocht met de bedoeling het na aanleg te bestemmen als openbaar wandelpark. Op 14 mei 1928 is hiertoe besloten en het voor de aanleg benodigde krediet verleend; op 15 juni 1929 is het park voor het publiek opengesteld (14 mei 1928 voormalig Enschede).