Oldenzaalseveldweg

Toelichting

Naar de gronden Het Oldenzaalseveld.

Beschrijving

Lopend van de Zoglandweg in n.-richting tot de Veendijk.

Geschiedenis

Naar het Oldenzaalseveld waardoor deze weg loopt (29 mei 1936).