Oude Losserseweg

Toelichting

Oude weg Enschede - Losser.

Beschrijving

Van de Lossersestraat in n.o.-richting, daarna in o.-richting tot de Losseserstraat, met een zijtak in n.w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Een gedeelte van de oude weg naar de gemeente Losser (29 mei 1936).