Van Lochemsbleek

Toelichting

Naar de vroegere bezitter Herman van Lochem 1695 - 1782.

Beschrijving

Het Park tussen de Hengelosestraat en de Roessinghsbleekweg aan de w.-zijde van het G.J. van Heekpark, waarvan het deel uitmaakt.

Geschiedenis

Oude benaming ontleend aan de naam van de oorspronkelijke eigenaar - en stichter van de Twentse textielindustrie - Herman van Lochem, geboren 20 augustus 1695 te Enschede, overleden 11 november 1782 aldaar. Het Park "Van Lochemsbleek" werd op 27 juli 1929 door de heren G.J. van Heek jr., Jan Herman van Heek en Arnold Helmich van Heek als het "Van Lochemspark", bedoeld om een aaneengesloten complex met het G.J. van Heekpark" te vormen, in eigendom aan de gemeene Enschede overgedragen. De schenking van het park geschiedde onder voorwaarde, dat het voortdurend als park in stand wordt gehouden, om aan de ingezetenen van Enschede en Lonneker een geschikte gelegenheid tot ontspanning en wandeling te geven om te worden ingericht als sportterrein en speeltuin voor kinderen (16 juli 1929 voormalig Enschede).