Volkspark

Toelichting

Naar de stichter van dit park Hendrik Jan van Heek. 1814 - 1872.

Beschrijving

Het park gelegen tussen de Parkweg, de Volksparksingel en de Stadsmatenstraat.

Geschiedenis

Stichter van dit park is Hendrik Jan van Heek, textielfabrikant, geboren 4 september 1814 te Enschede, overleden 4 januari 1872 aldaar. In overstemming met zijn wens werd het park in de jaren 1872-'74 door zijn broer, Herman van Heek, op het destijds in de gemeente Lonneker gelegen erve "Goolkate" aangelegd volgens een plan, opgemaakt door de tuinarchitect D. Wattez te Naarden. De overdracht van het park door Herman van Heek aan de gemeenten Enschede en Lonneker, alsmede de onthulling en overdracht van het door de burgerij van Enschede en Lonneker geschonken en aan de nagedachtenis van de stichter gewijde monument door de hoofdonderwijzer B.J. Weggelhorst, vond plaats op 2 mei 1874.