Ankrot

Toelichting

Zeer oude benaming van de hier gelegen gronden.

Beschrijving

Van de Voortsweg in o.-richting met 2 zijtakken in n.-richting doodlopend, vervolgens in n.-richting tot de Potsweg.

Geschiedenis

Zeer oude benaming van de hier gelegen gronden (31 oktober 1977) Gewijzigd 9 maart 1987.