Boekelerschoolpad

Toelichting

Naar de hier gelegen o.l. school.

Beschrijving

Van de Dr. Cornelus Koekstraat in z.w.-richting tot de Dirk Papestraat.

Geschiedenis

Ontleend aan de nabijgelegen openbare lagere school (4 april 1955).