Het Ritke

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Calslaan in z.o.-, dan in z.w.-richting tot de Drienerbeeklaan.

Geschiedenis

Afgeleid van het oude Twentse woord (ritke) waarmede de vaste routes van klein wild, zoals hazen en reeën, in het veld worden aangegeven (1970 door het bestuur van de T.H.T. vastgesteld).