Kloppenborgweg

Toelichting

Naar de in de nabijheid gelegen "Kloppenborg"

Beschrijving

Van de Lammerinksweg o.-waarts tot de Helweg.

Geschiedenis

Naar het nabijgelegen, destijds met dicht geboomte en struikgewas begroeid en door grachten omgeven stuk grond, genaamd "De Kloppenborg". Over het ontstaan van de "De Kloppenborg" is niets met zekerheid bekend; mogelijk bestaat er verband tussen deze naam en het nabij gelegen erve "Den Borg", waar omstreeks 1600 Bernardus Cerniago, een zwager van Caspar van Loon (of Loen) van "Huize Borg Enschede", woonachtig was. Volgens een artikel van oudheidkundige J.J. van Deinse over landweren bij Enschede, opgenomen in het Twents Dagblad Tubantia van 25 oktober 1927, kan de naam ook afgeleid zijn van een wachtpost in de landweer, waar voor het geven van signalen een klopper of klepper werd gebezigd. Ter plaatse gedane opgravingen hebben tot op heden geen resultaten opgeleverd. Op de hoek van de Kloppenborgweg en de Helweg wordt jaarlijks op de avond van de 1e Paasdag een pasvuur ontstoken (besluit van de Burgemeester d.d. 11 mei 1943). Ruilverkaverling Usseler Es 1941.