Oosterbrug

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Brug lopend van de Oostveenweg in noordelijke richting tot aan de Oostveenweg.

Geschiedenis

De naam is ontleend aan de ligging van deze brug aan de oostzijde van de gemeente (12 november 1956). De oude benaming luidde: "1e Spoorbrug".