Oude Horstlindeweg

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Bosweg in o.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Naar de nabij het erve "Drienerhorst" staande Horst- of Veemlinde, zeer vermoedelijk een oude gerichtsplaats (na de ontsluiting van het terrein vastgesteld door het bestuur van de T.H.T.). De Oude Horstlindeweg is een deel van de bij raadsbesluit van 29 mei 1936 vastgestelde en bij raadsbesluit van 12 december 1960 in Horstlindelaan gewijzigde Horstlindeweg. De oorspronkelijke omschrijving van de Horstlindeweg luidde: van de Deurningerstraat w.-waarts tot de Bosweg (zie ook vervallen straatnamen).