Veldgaardestraat

Toelichting

Naar het vroeger hier gelegen bouwland de Veldgaarde of Veldgoarn.

Beschrijving

Van de Boekelosestraat, oostelijk van de Dirk Papestraat, in z.-richting tot de Dr. Cornelis Koekstraat.

Geschiedenis

Naar het vroeger nabij het begin van deze straat gelegen bouwland "De Veldgaarde" (4 april 1955).