Hermandad

Toelichting

Vroegere Spaanse broederschap tegen roverij.

Beschrijving

Lopend vanaf de Nijverheidstraat in z.w. richting doodlopend.

Geschiedenis

Deze straat, waaraan het hoofdbureau van Politie is gelegen, ontleent haar naam aan de vroegere Spoaanse broederschap tegen roverij (4 april 1978).