Het Achtervoort

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Voortsweg in n.-richting doodlopend, met een zijtak eerst in z.-, dan in o.-richting en vervolgens in n.o. richting.

Geschiedenis

Naar de gronden, genaamd "Het Achtervoort". (23 juni 1980).