Vleerkottelanden

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Vrielinklanden in w.-richting doodlopend met een zijtak in z.-richting.

Geschiedenis

Ontleend aan het door drs. A.L. Hulshoff uitgegeven Schattingsregister van Twente van 1475, waarin dit oude Twentse erve, vroeger "Vlederkotte" geheten, wordt genoemd (23 juni 1980).