Veelmanlanden

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Vlierstraat eerst in w.- en dan in z.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Ontleend aan het door drs. A.L. Hulshoff uitgegeven Schattingsregister van Twente 1475, waarin dit oude Twentse erve, vroeger "Velding" geheten, wordt genoemd (23 juni 1980).