Vuchtelanden

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Veelmanlanden eerst in o.- en daarna z.-richting, vervolgens in o.-richting naar de Vorspoellanden met een zijtak in w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Ontleend aan het door drs. A.L. Hulshoff uitgegeven Schattingsregister van Twente van 1475, waarin dit oude Twentse erve wordt genoemd (23 juni 1980).