Vogelsanklanden

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Vlierstraat in z.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Ontleend aan het door drs. A.L. Hullshoff uitgegeven schattingsregister van Twente van 1475, waarin dit oude Twentse erve wordt genoemd (23 juni 1980).