Asbreukerhoek

Toelichting

Twents landgoed.

Beschrijving

Van de Bekspringhoek in w.-richting, daarna in n.w.-richting tot de Poortbultenhoek, met een zijtak in z.-richting, dan in z.w. richting en daarna in n.w.-richting en tenslotte in n.o.-richting en een zijtak in n.o.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Twents landgoed (17 mei 1982).