Dievelaarshoek

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Harsseveldhoek in z.o.-, daarna in z.w.-richting tot de Busbaan en tevens in n.o.-richting tot de Duivelshofhoek.

Geschiedenis

Twents landgoed (B&W 20 april 1982).