Honinglohoek

Toelichting

Twents landgoed.

Beschrijving

Van de Harsseveldhoek in n.w. -richting tot de Koppelboerhoek met twee zijtakken, beiden in z.w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Twents landgoed (17 mei 1982).