Auke Vleerstraat

Toelichting

Burgemeester van Enschede van 1965 - 1976.

Beschrijving

Van de Hengelosestraat eerst in z.w.-richting, daarna in z.-richting, vervolgens in z.w. richting en tenslotte in z.-richting tot de Hendrik ter Kuilestraat/Geerdinkszijdeweg (kruising is gewijzigd).

Geschiedenis

Naar Mr. Auke Johannes Vleer, geboren 21 december 1911 te Oude Bildzijl (Fr.), overleden 9 oktober 1981 te Zwolle, burgemeester van Enschede van 18 augustus 1965 tot en met 31 december 1976. Tijdens zijn ambtsperiode kwamen o.m. de volgende projecten tot stand, c.q. werden op stapel gezet: uitbouw stadhuis, realisatie scholengemeenschappen, zwembad "Het Slagman", een nieuw hoofdbureau van politie, een centraal busstation, het I.T.C. Hij heeft ook veel voor de gewestvorming gedaan (12 juli 1982). Gewijzigd 30 januari 1990.