Oldemeulehoek

Toelichting

Twents landgoed.

Beschrijving

Van de Koppelboerhoek in n.-, dan in w.-richting tot de Busbaan.

Geschiedenis

Twents landgoed (B en W 20 april 1982). Bij het ter perse gaan van dit straatnamenboek is de aanleg van deze straat nog niet in uitvoering genomen; derhalve kunnen beloop en co├Ârdinaat nog een wijziging ondergaan.