Op de Wal

Toelichting

Naar de vroegere stadswal.

Beschrijving

Van de Walstraat in w.-richting tot de Zuiderhagen.

Geschiedenis

Naar de voormalige stadswal die volgens de door Jacobus van Deventer in opdracht van Koning Filips getekende kaart de hele stad omgaf en de scheiding vormde tussen de binnen- en buitengracht (29 november 1982).