Huttenkampweg

Toelichting

Naar de hier gelegen gronden Marke Usselo.

Beschrijving

Van de Zwartevennenweg in z.w.-richting, daarna in n.w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Naar de hier gelegen gronden van die naam (29 november 1982).