Meester Oude Groenstraat

Toelichting

Hoofd R.K. Lagereschool van 1-1-'41 tot 1-3-'73.

Beschrijving

Van de Ganzebosweg in z.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Hoofd R.K.-lagere Marcellinusschool te Boekelo van 1 januari 1941 tot 1 maart 1973.