Hulsbeekgaarde

Toelichting

Naar gebroeders Gerrit C.H. Hulsbeek en Jannes Hulsbeek als zerzetsstrijders in de oorlog 1940 - 1945 op 19 oktober 1944 gefusilleerd.

Beschrijving

Van de Wenninkgaarde in z.-richting, met een zijtak in oostelijke richting doodlopend en een in w.-richting daarna weer in zuidelijke richting en vervolgens in z.o.-richting eveneens doodlopend.

Geschiedenis

Naar de gebroeders Gerrit G.H. Hulsbeek en Jannes Hulsbeek, als verzetstrijders in de oorlog 1940-1945 op 19 oktober 1944 gefusilleerd (2 juli 1985).