Joke Smitlanden

Toelichting

1935 - 1981 Bekend uit o.a de vrouwenbeweging.

Beschrijving

Van de Vlierstraat-hoek Vrielinklanden in n.o.richting daarna in n.-richting, met vijf zijtakken waarvan een in z.o.-richting doodlopend, één in w.-richting doodloopend, één in o.-richting tot de Wilthuislanden, één in z.w.-richting doodlopend en één in n.o.-richting eveneens doodlopend.

Geschiedenis

Bekend uit o.a. de vrouwenbeweging (1935-1981). Bij raadsbesluit van 2 mei 1983 was voor deze straat de naam Vrugginklanden vastgesteld. Vervallen bij raadsbesluit van 9 december 1985.