Gezina van der Molenlanden

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Joke Smitlanden in n.o.-richting dan in z.-richting en vervolgens in z.o.-richting doodlopend.

Geschiedenis

gewijzigd, 22 september 1988.