Waelstedelanden

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Welborchlanden in o.-richting, daarna in z.o.-richting daarna in z.-richting, daarna in z.w.-richting en tenslotte in w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

26 mei 1986.