Welborchlanden

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Warnsinklanden in z.-richting, daarna in w.-richting tot de Willinklanden.

Geschiedenis

26 mei 1986.