Willinklanden

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Vrielinklanden in o.-richting, met een zijtak in n.-richting, daarna in z.o.-richting, daarna in o.-richting, dan weer in n.o.-richting en ten slotte in o.-richting tot de Welborchlanden, met een zijtak tot de Walkottelanden.

Geschiedenis

26 mei 1986.