Akshoek

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Dubbelinckhoek in n.o-richting daarna in w.- richting tot de Usselermarkeweg.

Geschiedenis

Gewijzigd 21 juni 1988.