Batshoek

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Disselhoek eerst n.o.-waarts daarna in noordelijke richting, en vervolgens in n.w.-richting tot de Disselhoek.

Geschiedenis

Vastgesteld, 21 juni 1988.