Kroezehorst

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Floraparkstraat in zuidelijke richting, doodlopend in oostelijke en westelijke richting, met aan de noordzijde een uitloper in westelijke richting.

Geschiedenis

Vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 1988.