Klaverstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

De straat welke als zijstraat van de Kotkampweg in zuidelijke richting doodlopend is.

Geschiedenis

Vastgesteld bij raadsbesluit van 27 februari 1989.