Weerninklanden

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Vanaf de Zuid Esmarkerrondweg in noordelijke richting, met een zijtak in oostelijke richting doodlopend, aan het eind rondlopend, met een zijtak in westelijke richting tot de Warnsinklanden en met een van west naar oost lopende verbindingsweg.

Geschiedenis

Vastgesteld bij raadsbesluit van 5 juni 1989.