Overduingaarde

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Van Lochemstraat in N-richting tot de Parallelweg met een zijtak in W-richting, welke in z-richting doorloopt.

Geschiedenis

Vastgesteld bij raadsbesluit van 5 december 1989.