Halsterhoek

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Haarspithoek in z.-richting tot de Reygershoftehoek, met een zijtak in o.-richting tot de busbaan.

Geschiedenis

Het beloop is vastgesteld bij raadsbesluit van 5 september 1989.