Hooiraamhoek

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Halsterhoek eerst in w.-richting, daarna in n.w. richting en tenslotte in W.-richting tot de Reygershoftehoek, met 2 zijtakken in n.o.-richting tot Havermaathoek.

Geschiedenis

Vastgesteld bij raadsbesluit van 5 september 1989.