Haarspithoek

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Disselhoek eerst in z.w.-richting, vervolgens in w.-richting en tenslotte in n.w. richting tot de Havermaathoek.

Geschiedenis

Gewijzigd, 12 februari 1991.